Aborcja
w Polsce

Aborcja w Polsce jest obecnie tematem dyskusyjnym i bardzo kontrowersyjnym. Prawo aborcyjne w Polsce zostało znacznie ograniczone w 2020 roku, co spowodowało duże protesty społeczne i dyskusje na ten temat. Chcesz poznać najważniejsze informacje dotyczące legalnej aborcji w naszym kraju? Rozgość się!

Czym jest aborcja?

Aborcja to medyczny zabieg polegający na celowym przerwaniu ciąży, który prowadzi do usunięcia płodu lub zarodka z macicy. Może być ona przeprowadzana za pomocą różnych metod, w tym aborcji chirurgicznej, podczas której płód jest usuwany przy użyciu specjalnych narzędzi medycznych lub aborcji farmakologicznej, która polega na stosowaniu leków, aby spowodować wydalenie płodu.
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Jeszcze do niedawna w Polsce obowiązywały przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z tą ustawą przepisy dopuszczały aborcję w Polsce, kiedy:
  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
  • badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu, kazirodztwa).
Jednak w 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu czy też w przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu jest niezgodna z Konstytucją i tym samym zakazał jej przeprowadzania w takich sytuacjach. 

Prawo aborcyjne w Polsce

W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję stwierdzającą, że dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, które zezwalały na aborcję w przypadku ciężkich wad lub uszkodzeń płodu, są niezgodne z Konstytucją. Wprowadzona zmiana sprowadzała się do zakazu przeprowadzania aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu czy choroby zagrażającej jego życiu. Aktualnie zabieg przerwania ciąży w Polsce może być przeprowadzony wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu,
  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety.

Legalna aborcja w Polsce - do którego tygodnia ciąży?

W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym aborcji, legalne przerwanie ciąży w wyżej wymienionych sytuacjach jest możliwe i dozwolone do momentu, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność samodzielnego życia poza ciałem kobiety ciężarnej, czyli zazwyczaj do około 12 tygodnia ciąży.

Co grozi za przerwanie ciąży w Polsce?

Przerwanie ciąży niezgodnie z przepisami prawa w Polsce wiąże się z karą pozbawienia wolności zgodnie z artykułami 152 i 153 Kodeksu Karnego. Osoba, która przeprowadza zabieg aborcji lub udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów, może podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat więzienia. To samo dotyczy osób, które udzielają pomocy w aborcji lub nakłaniają kobietę ciężarną do tego działania wbrew przepisom ustawy. Jeśli dziecko jest już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, kara może być zaostrzona do 8 lat więzienia. Przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej lub za jej zgodą pod przymusem, groźbą lub podstępem również jest przestępstwem. Osoba dopuszczająca się takiego czynu może być skazana na karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W przypadku, gdy dziecko jest już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, kara może wynosić od roku do 10 lat więzienia. Jeśli nielegalna aborcja doprowadzi do śmierci kobiety ciężarnej, sprawca tego czynu może być skazany na karę pozbawienia wolności do 12 lat.

Aborcja w Polsce - metody​

Aborcja chirurgiczna (aborcja próżniowa) – jest to jedna z najczęściej stosowanych metod aborcji w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Polega na usunięciu płodu i tkanki płodowej za pomocą specjalnego narzędzia medycznego, zwanego kaniulą, która jest podłączona do próżniowej pompki. Procedura ta jest wykonywana w warunkach szpitalnych lub w klinikach aborcyjnych przez wykwalifikowany personel medyczny.

Aborcja farmakologiczna – polega na przyjęciu leków, które powodują przerwanie ciąży. Usuwanie ciąży przy użyciu leków poronnych powoduje silne skurcze macicy, które pomagają pozbyć się płodu z macicy. Często po przyjęciu tabletek konieczna jest wizyta u specjalisty, który oceni, czy cała zawartość macicy została wydalona. Jeśli tak nie jest, może to prowadzić do infekcji, ponieważ nieusunięte części płodu mogą zgnić w macicy i doprowadzić do zakażenia organizmu.

za zgodą kobiety w 12 tygodniu ciąży
aborcja w polsce